Verest – Avverka skog kan vi!

Verest startades 1974 och ägs av Markus & Hans-Åke Karlsson. Vi är 18 anställda och håller på med flisning, markberedning, energiklipp, slutavverkning, gallring och skotning.

Affärsidé

Vi betraktar oss som ett serviceföretag inom skogsbruket. Vi tillgodoser kundens behov och håller hög service. Vi  fokuserar på kvalité och tar hänsyn till miljön i alla led.

Vision

Vårt mål är att vara en respekterad entreprenad med ett gott ryckte inom skogsbranschen. Även att så väl av medarbetare som kunder betraktas som ett bra företag.

Certifiering

PEFC certifierade sedan 2004.

Våra värderingar

Våra högsta värderingar är först och främst våra anställda och kunder, att vara ett bra företag att arbeta med.

Utmärkelser

– Årets företag 2003
– AAA-kreditvärdighet

Kundgrupper

– Skogsbolag
– Kommuner
– Privata skogsägare