Service

Vi betraktar oss som ett serviceföretag inom skogsbruket. Vi tillgodoser kundens behov och håller hög service. Vi  fokuserar på kvalité och tar hänsyn till miljön i alla led.

Vision

Vårt mål är att vara en respekterad entreprenad med ett gott ryckte inom skogsbranschen. Även att så väl av medarbetare som kunder betraktas som ett bra företag.

Värderingar

Våra högsta värderingar är först och främst våra anställda och kunder, samt att vara ett bra företag att arbeta med.

Verest

Verest startades 1974 och ägs av Markus & Hans-Åke Karlsson. Vi är 18 anställda och håller på med flisning, markberedning, energiklipp, slutavverkning, gallring och skotning.

 

Om Företaget Se videos på våra jobb